Wyłącznym warunkiem, który należy spełnić, jest dobry stan zdrowia pilota i maszyny