Zachody słońca na lądowisku mają w sobie coś magicznego!!

Fot. Józef Cybulak